Gratis levering for ordre over 250 dkk
30 dages returret med pengene tilbage
0
Fortsætte med at handle
I alt 0 kr

Vilkår og betingelser for brug

Læs venligst disse Vilkår og Betingelser (”Vilkår”, ”Vilkår og Betingelser”) grundigt før du anvender hjemmesiden www.hundenavneskilt.dk (”Servicen”) drevet af COSTUM WIZARD LLC (”os”, ”vi” eller ”vores”).

Din adgang til og brug af Servicen er betinget af din accept og overholdelse af disse Vilkår. Disse Vilkår er gældende for alle besøgende, brugere og andre som ønsker adgang til eller brug af Servicen. 

Ved at få adgang til eller bruge Servicen accepterer du at være bundet af disse Vilkår. Hvis du er uenig i vilkårene eller dele af vilkårene har du ikke tilladelse til at tilgå Servicen. 

Køb

Hvis du ønsker at købe et produkt eller en service, der er gjort tilgængelig gennem Servicen (”Køb”), kan du blive bedt om at opgive visse oplysninger, som er relevante for dit Køb inkluderet, uden begrænsning, dit kreditkort nummer, udløbsdatoen for dit kreditkort, din betalingsadresse and dine forsendelsesoplysninger. 

Du erklærer og garanterer at: (i) du har den lovmæssige ret til brug af ethvert kreditkort eller anden betalingsmetode i forbindelse med ethvert Køb og at, (ii) den information du opgiver til os er sand, korrekt og komplet. 

Servicen kan inkludere brug af tredjepartsservices med det formål at facilitere betaling og fuldførelse af Køb. Ved at indtaste din information giver du os retten til at give informationen til disse tredjeparter. 

Vi forbeholder os retten til at afvise eller annullere din ordre på ethvert tidspunkt af årsager inkluderende men ikke begrænset til: Tilgængelighed af et produkt eller en service, fejl i beskrivelsen af produktet eller servicens pris, fejl i din ordre eller andre årsager.

Vi forbeholder os retten til at afvise eller annullere din ordre hvis der er mistanke om bedrageri eller en uberettiget eller ulovlig transaktion.

Tilgængelighed, Fejl og Unøjagtigheder

Vi opdaterer konstant de produkter og services, som vi udbyder på Servicen. Der kan forekomme forsinkelser i ajourføringen af information på Servicen og i vores reklamering på andre hjemmesider. Information fundet på Servicen kan indeholde fejl eller unøjagtigheder og er ikke nødvendigvis komplet eller aktuel.

Produkter og services kan have en forkert pris, være beskrevet upræcist eller være utilgængelige på Servicen, og vi kan ikke garantere nøjagtigheden og kompletheden af information fundet på Servicen. 

Vi forbeholder os derfor retten til at ændre eller opdatere information og til at rette fejl, unøjagtigheder eller udeladelser på et hvert tidspunkt uden forudgående varsel. 

Konkurrencer, Lodtrækninger og Kampagner

Enhver konkurrence, lodtrækning eller anden form for kampagne (kollektivt ”Kampagner”) gjort tilgængelig gennem Servicen kan være underlagt regler, der afviger fra disse Vilkår og Betingelser. Hvis du deltager i en Kampagne så gennemgå venligst de gældende regler samt vores Privatlivspolitik. Hvis reglerne for en Kampagne er i konflikt med disse Vilkår og Betingelser vil Kampagnens regler være gældende. 

Kontoer

Når du laver en konto med os garanterer du, at du er over 18 år gammel og at den information, som du opgiver, er nøjagtig, komplet og aktuel til alle tider. Forkerte, ufuldstændige eller forældede oplysninger kan resultere i øjeblikkelig lukning af din konto på Servicen. 

Du er ansvarlig for at vedligeholde fortroligheden af din konto og kodeord, inkluderende men ikke begrænset til adgangen til din computer og /eller konto. Du accepterer ansvaret for alle og enhver slags aktiviteter, som forekommer under din konto og/eller kodeord, hvad end dit kodeord er med vores Service eller en tredjepartsservice. Du bedes underrette os omgående så snart du bliver opmærksom på nogen som helst brist i sikkerheden eller uautoriseret brug af din konto. 

Som brugernavn må du ikke anvende navnet på en anden person eller enhed, som ikke er lovmæssigt tilgængeligt til brug, et navn eller et varemærke, der er underlagt en anden persons eller enheds rettigheder uden den nødvendige autorisation. Som brugernavn må du ikke bruge et navn, som er stødende, vulgært eller sjofelt. 

Vi forbeholder os rettighederne til at nægte services, lukke kontoer, flytte eller redigere indhold eller annullere ordre efter vores skøn.

Betalinger

For at kunne købe Produkterne og betale den tilsvarende Købspris må du oplyse kontorinformation for mindst én af de følgende gyldige Betalingsmetoder:

-Kreditkort

-Debitkort

-Betalingskort

I hvilken du hermed bemyndiger CUSTOM WIZARD LLC til at køre autorisationer på alle oplyste kredit/debit/betalingskort og, at opbevare kredit/debit/betalingskort, bankdetaljer eller andre finansielle detaljer som din betalingsmetode for betaling for Services og til at opkræve Klientens kredit/debit/betalingskort og. 

Returnering/Refusion 

Hvis du ønsker at annullere eller ændre en Købsordre, så skal du kontakte CUSTOM WIZARD LLC så hurtigt som muligt. Hvis varen/varerne ikke er blevet afsendt fra CUSTOM WIZARD’s lokaler endnu vil annullerings- eller ændringsgebyrer ikke finde anvendelse.

Hvis varen/varerne i en Købsordre, som du ønsker at annullere eller ændre, allerede er afsendt vil annullerings- eller ændringsgebyrer i henhold til Købsordren finde anvendelse.

Alle returneringer/ombytninger af Produkter under enhver Købsordre skal modtages indenfor 14 dag fra Købsordrens dato og vil blive behandlet. Tilbagebetaling vil blive ført tilbage til den Betalingsmetode nævnt i Købsordren. CUSTOM WIZRAD LLC er ikke forpligtet til at behandle returneringer eller ombytninger af Produkter, som ikke er blevet modtaget indenfor tidsfristen.

Alle tilbagebetalingsanmodninger bedes lavet gennem e-mailen contact@hundenavneskilt.dk og vil først blive taget i betragtning af CUSTOM WIZARD LLC mod indsendelse af dokumentation, der støtter begrundelse for refundering. 

Når en anmodning om refundering er blevet behørigt overvejet og godkendt af CUSTOM WIZARD LLC, vil CUSTOM WIZARD LLC e-maile en godkendelsen og starte refunderingsprocessen. CUSTOM WIZARD LLC kan ikke forpligte sig til at gennemføre refunderingsprocessen indenfor en fastlagt tidshorisont, da det afhænger af det udstedende selskab af den relevante betalingsmetodes politikker og procedurer., og CUSTOM WIZARD LLC er ikke ansvarlig for eventuelt afledte forsinkelser eller skader ved udstedelse af en refusion, der ikke var forårsaget af grov uagtsomhed eller forsætlige misforhold fra CUSTOM WIZARD LLC’s side.

Levering

Du skal træffe alle nødvendige forholdsregler for at modtage Produkterne, når de leveres. I den situation at du er ude af stand til at modtage leveringen af Produkterne på den oplyste leveringsadresse og CUSTOM WIZARD LLC af forskellige årsager derfor er nødt til at gen-levere Produkterne, har CUSTOM WIZARD LLC ret til at opkræve et rimeligt gebyr for gen-leveringen. 

Enhver leveringstid eller dato givet af CUSTOM WIZARD LLC er kun et estimat. Du skal stadig acceptere leveringen af Produktet, selv hvis det er forsinket, og CUSTOM WIZARD LLC er ikke ansvarlige for tab eller skade afholdt af Brugeren, som et resultat af en forsinket levering.

Intellektuel Ejendom

Servicen og dens originale indhold, udstyr og funktioner er og forbliver CUSTOM WIZARD LLC og deres licensgiveres eksklusive ejendom. Servicen er beskyttet af copyright, varemærke og andre love i både USA og fremmede lande. Vores varemærker og vareudstyrsmærker må ikke anvendes i sammenhæng med nogen produkter eller services uden forudgående skriftligt samtykke fra CUSTOM WIZARD LLC.

Links Til Andre Hjemmesider

Vores Service kan indeholde links til tredjepartshjemmesider eller services der ikke er ejet eller kontrolleret af CUSTOM WIZARD LLC.

COSTUM WIZARD LLC har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for indholdet, privatlivspolitikken eller praksisser på tredjepartssider eller services. Vi garanterer ikke for tilbud fra nogle af disse enheder/individer eller deres hjemmesider. 

Du anerkender og er enig i, at CUSTOM WIZARD LLC ikke kan blive holdt direkte eller indirekte ansvarlig for skade eller tab forårsaget eller påstået at være forårsaget af eller i forbindelse med brug af eller tillid til en sådan type indhold, varer eller services tilgængelig på eller gennem en sådan type tredjepartshjemmesider eller services. 

Vi råder dig på det allerstærkeste til at læse vilkår og betingelser samt privatlivspolitikker på enhver tredjepartshjemmeside eller service, som du besøger.

Opsigelse

Vi kan opsige eller suspendere din konto og tilgang til Servicen øjeblikkeligt uden forudgående varsel eller ansvar efter vores skøn af enhver årsag og uden begrænsning, inkluderende men ikke begrænset til brud på Betingelserne.

Hvis du ønsker at opsige din konto, kan du bare ophøre med at bruge Servicen. 

Alle bestemmelser i Vilkårene, som i deres natur skal overleve opsigelse, skal overleve opsigelse, inkluderende men ikke begrænset til ejerskabsbestemmelser, garantibeskyttelse, erstatning og ansvarsbegrænsninger.

Gældende Lov

Vi forbeholder os retten til efter vores eget skøn, at modificere eller erstatte disse Vilkår på ethvert tidspunkt. Hvis en revision er væsentlig, giver vi mindst 30 dages varsel, inden nye vilkår træder i kraft. Hvad væsentlige ændringer indebærer vil blive fastsat efter vores eget skøn.

Ved at vedblive med at tilgå og anvende vores Services efter en revision er trådt i kraft accepterer du at blive bundet af de reviderede vilkår. Hvis du ikke er enig i de nye vilkår, har du ikke længere ret til at bruge Servicen.

Ændringer

Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at ændre eller erstatte disse Vilkår til enhver tid. Hvis en revision er væsentlig, giver vi mindst 30 dages varsel, inden nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring bestemmes efter vores skøn.

Ved at fortsætte med at få adgang til eller bruge vores service, efter at nogen revisioner er trådt i kraft, accepterer du at være bundet af de reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, har du ikke længere tilladelse til at bruge tjenesten.

Kontakt Os

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende disse Vilkår, kan du kontakte os på contact@hundenavneskilt.dk eller via post på:

CUSTOM WIZARD LLC

19 JUNIPER TRAK DR

OCALA

FL 34480

USA